کارت‌ها و اشیاء پیدا شده

کارت‌ها و اشیاء پیدا شده

به اطلاع دانشجویانی که کارت دانشجویی خود را گم کرده اند ، می رساند  : تعدادی کارت دانشجویی پیدا شده که به شرح ذیل است جهت دریافت کارت به واحد صدور کارت در اداره حراست سازمان مرکزی مراجعه فرمایید .

کارت های پیدا شده

ردیف شرح نام و نام خانوادگی توضیحات وضعیت
1 کارت دانشجویی کارشناسی آقای امیر ولییی 955323029 -
2 کارت دانشجویی کارشناسی آقای سهیل امانی پور 932133006 -
3 کارت دانشجویی کارشناسی خانم زهرا پور حسن 932613012 -
4 کارت شناسایی ملی خانم میترا صفری 3242985249 -