شرایط صدور کارت شناسایی

1- تابعیت جمهوری اسلامی  ایران.
2- داشتن رابطه استخدامی با دانشگاه اعم از رسمی ، پیمانی و قراردادی طبق قوانین و مقررات .

تبصره : اتباع بیگانه که با مجوز رسمی در دانشگاه با عناوین مختلف همچون کارشناس ، پیمانکار و ... مشغول بکار می باشند؛ می بایست مدارک و سوابق اقامتی و مجوزهای رسمی خود را ارائه و پس از تشکیل پرونده ، صدور کارت برای ایشان امکان پذیر خواهد بود .  

صدور کارت شناسایی

مراحل صدور  کارت شناسایی : .

1-  در صورتی که پرونده در اداره کل حراست تکمیل نگردیده است ، تکمیل پرونده پرسنلی در اداره حراست دانشگاه واقع در سازمان مرکزی.
2- آخرین حکم کارگزینی.
3-  یک قطعه عکس تمام رخ ، پشت زمینه سفید.

تبصره : عکس دریافتی بدون روتوش و با رعایت شئونات اسلامی تهیه شده باشد. ( خانمها حجاب کامل و بدون آرایش و آقایان با پیراهن و یا کت با موی آراسته)

صدور مجوز تردد خودرو

کلیه کارکنان دانشگاه اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی با اخذ نامه از واحد مربوطه با در دست داشتن اصل و تصویر کارت شناسایی ملی و کارت خودرو به واحد حفاظت فیزیکی اداره حراست دانشگاه مراجعه نمایند.

      

توجه: سرعت مجاز در سطح دانشگاه حداکثر ۲۵ کیلومتر بر ساعت می باشد.