تشکیل پرونده

کلیه کارکنان اعم از هیات علمی و اساتید مدعو و حق التدریسی در دانشگاه  لازم است جهت تشکیل پرونده، با مدارکی شامل: سه قطعه عکس، کپی شناسنامه خود و همسر از تمامی صفحات، کپی کارت ملی، کپی آخرین مدرک تحصیلی، (کپی گذرنامه از صفحه اول و صفحاتی که سفر داشته اند، ویژه اعضای هیات علمی ) به اداره حراست واقع در سازمان مرکزی مراجعه تا نسبت به استعلام آن اقدام گردد.

 

شرایط صدور کارت شناسایی

1- تابعیت جمهوری اسلامی  ایران.
2- داشتن رابطه استخدامی با دانشگاه اعم از رسمی ، پیمانی و قراردادی طبق قوانین و مقررات .

تبصره : اتباع بیگانه که با مجوز رسمی در دانشگاه با عناوین مختلف همچون کارشناس ، پیمانکار و ... مشغول بکار می باشند؛ می بایست مدارک و سوابق اقامتی و مجوزهای رسمی خود را ارائه و پس از تشکیل پرونده ، صدور کارت برای ایشان امکان پذیر خواهد بود .    

 

صدور کارت شناسایی

مراحل صدور  کارت شناسایی : .

1- در صورتی که پرونده در اداره کل حراست تکمیل نگردیده است ، تکمیل پرونده پرسنلی در اداره حراست دانشگاه واقع در سازمان مرکزی.
2- آخرین حکم کارگزینی.
3- یک قطعه عکس تمام رخ ، پشت زمینه سفید.

تبصره : عکس دریافتی بدون روتوش و با رعایت شئونات اسلامی تهیه شده باشد. ( خانمها حجاب کامل و بدون آرایش و آقایان با پیراهن و یا کت با موی آراسته(

هیأت علمی متقاضی فرصت مطالعاتی

اعضاء هیأت علمی که متقاضی فرصت مطالعاتی می­باشند.  بعد از اینکه درخواست خود را به واحد روابط بین الملل اعلام نمودند ، لازم است فرم سفر (فرم الف) را تکمیل نموده و به حراست دانشگاه واقع در ساختمان مرکزی  تحویل نمایند.

 

فرم سفر فرصت مطالعاتی
فرم سفر (الف)

مخاطرات و هشدارهای صیانتی در سفرهای خارجی

مخاطرات سفرهای خارجی

صدور مجوز تردد خودرو

کلیه اساتید دانشگاه اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، حق التدریسی و همچنین اساتید مدعو با اخذ نامه از گروه آموزشی مبنی بر تدریس در دانشگاه و طول دوره تدریس با در دست داشتن اصل و تصویر کارت شناسایی ملی و کارت خودرو به واحد حفاظت فیزیکی اداره حراست دانشگاه مراجعه نمایند.

      

توجه: سرعت مجاز در سطح دانشگاه حداکثر 25 کیلومتر بر ساعت می باشد.