کلیپ زیبای سبک زندگی اسلامی برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کلیپ زیبای سبک زندگی اسلامی برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب

کلیپ زیبای سبک زندگی اسلامی برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب


این کلیپ زیبا برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب است که در دیدار هزاران جوان خراسان شمالی( در تاریخ 23مهرماه 1391) ایراد شده و به بررسی برخی از ابعاد موضوع سبک زندگی و تمدن سازی اسلامی پرداخته اند. ایشان در این گفتار ضمن آسیب شناسی مقوله فرهنگی راه کارهایی برای شکل گیری جامعه ی ایرانی اسلامی را بیان می کنند که یکی از این راهکارها پرهیز از تقلید از غرب و دیگری بازگشت به عصاره ی ایمان می باشد.