نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هیأت علمی متقاضی فرصت مطالعاتی

هیأت علمی متقاضی فرصت مطالعاتی


اعضاء هیأت علمی که متقاضی فرصت مطالعاتی می­باشند.  بعد از اینکه درخواست خود را به واحد روابط بین الملل اعلام نمودند ، لازم است فرم سفر (فرم الف) را تکمیل نموده و به حراست دانشگاه واقع در ساختمان مرکزی  تحویل نمایند.

 

فرم سفر فرصت مطالعاتی
فرم سفر (الف)