نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، ایمنی و امنیتی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، ایمنی و امنیتی

نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، ایمنی و امنیتی


زمان و مکان برگزاری نمایشگاه IPAS 2017
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات، پلیسی، ایمنی و امنیتی زمان : 24 تا 27 مهر ماه 1396 مکان: تهران، مصلای حضرت امام خمینی(ره)