نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مشترک مدیریت حراست با معاونت محترم دانشجویی

نشست مشترک مدیریت حراست با معاونت محترم دانشجویی


مدیریت حراست دانشگاه به منظور بررسی مسائل و مشکلات دانشجویی روز سه شنبه هجدهم مهرماه نشست مشترکی با مسئولین محترم معاونت دانشجویی برگزار نمود.در این نشست که با حضور معاونت محترم و مدیر کل محترم دانشجویی، برگزار گردید مدیریت محترم حراست ضمن تشکر از زحمات و فعالیت های همکاران معاونت دانشجویی در جهت خدمت به جامعه دانشجویی بر اهمیت نقش موثر این معاونت در ایجاد فضایی مطلوب جهت تحصیل دانشجویان تاکید کرد.سپس جناب آقای دکتر عازمی معاونت محترم دانشجویی و جناب آقای دکتر سعیدی مدیر کل محترم دانشجویی ضمن بیان بخشی از تلاش های انجام شده در این حوزه با اشاره به این موضوع که هدف همه همکاران معاونت دانشجویی ایجاد فضایی آرام و با نشاط در محیط های دانشجویی است ابراز امیدواری نمودند که این هدف با همکاری بخش های مختلف دانشگاه و دانشجویان گرامی بیش از پیش تحقق یابد. در ادامه جناب آقای مهندس صیادیان مسئول محترم حفاظت فیزیکی دانشگاه گزارشی از مسائل و مشکلات رصد شده در بخش هایی چون تغذیه، سرویس های ایاب و ذهاب، خوابگاهها، وضعیت حضور مسئولان شب و تردد دانشجویان را ارائه نمود. در پایان جهت حل مشکلات مطرح شده راهکارهایی ارائه و تصمیماتی اتخاذ گردید.