نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقررات مربوط به کارت های دانشجویی هوشمند

مقررات مربوط به کارت های دانشجویی هوشمند


1- استفاده از این کارت فقط برای صاحب آن مجاز می باشد.
2- تحویل کارت در زمان تسویه حساب الزامی است.
3- فقدان کارت را در اولین فرصت به مسئولین مربوطه اطلاع دهید.
4- صدور کارت المثنی مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی می باشد، در نگهداری آن دقت فرمایید.
5- از خم کردن کارت یا قرار دادن آن در جوار تلفن های همراه یا میادین مغناطیسی قوی پرهیز نمایید.