ضرورت استفاده از سیستم های هوشمند و فناوری های پیشرفته در دانشگاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ضرورت استفاده از سیستم های هوشمند و فناوری های پیشرفته در دانشگاه

ضرورت استفاده از سیستم های هوشمند و فناوری های پیشرفته در دانشگاه


 

روز دوشنبه 96/4/26 جلسه ای با حضور ریاست محترم دانشگاه در زمینه‌ی استفاده و گسترش سیستم‌های هوشمند در دانشگاه در محل حوزه ریاست برگزار شد.

در این جلسه که معاونین محترم اداری مالی، دانشجویی، رییس دفترنظارت بر طرح های عمرانی  و مدیران محترم حراست، فناوری  اطلاعات و امور اداری حضور داشتند، ضمن بررسی وضعیت موجود دانشگاه در زمینه سامانه‌های هوشمند برنامه‌های آتی در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

ریاست محترم دانشگاه در این نشست با تأکید بر اهمیت و ضرورت گسترش فناوری‌های نوین، حرکت به این سمت را موجب صرفه جویی در منابع انسانی و افزایش ضریب امنیت دانشگاه دانست.

در پایان این جلسه مقرر گردید مدیر محترم حراست به عنوان مسئول پروژه گسترش سیستم های هوشمند، طرح جامع حفاظت فیزیکی دانشگاه را تدوین و ارائه نماید.