نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صدور کارت شناسایی کارکنان

صدور کارت شناسایی کارکنان


مراحل صدور  کارت شناسایی : .

1-  در صورتی که پرونده در اداره کل حراست تکمیل نگردیده است ، تکمیل پرونده پرسنلی در اداره حراست دانشگاه واقع در سازمان مرکزی.
2- آخرین حکم کارگزینی.
3-  یک قطعه عکس تمام رخ ، پشت زمینه سفید.

تبصره : عکس دریافتی بدون روتوش و با رعایت شئونات اسلامی تهیه شده باشد. ( خانمها حجاب کامل و بدون آرایش و آقایان با پیراهن و یا کت با موی آراسته)