نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صدور مجوز تردد خودرو کارکنان

صدور مجوز تردد خودرو کارکنان


کلیه کارکنان دانشگاه اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی با اخذ نامه از واحد مربوطه با در دست داشتن اصل و تصویر کارت شناسایی ملی و کارت خودرو به واحد حفاظت فیزیکی اداره حراست دانشگاه مراجعه نمایند.

      

توجه: سرعت مجاز در سطح دانشگاه حداکثر ۲۵ کیلومتر بر ساعت می باشد.