نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صدور مجوز تردد خودرو دانشجویان

صدور مجوز تردد خودرو دانشجویان


تردد خودرو در محوطه دانشگاه تنها برای خودروهای دارای برچسب تردد از اداره حفاظت فیزیکی دانشگاه مجاز می‌باشد:

 

شرایط اختصاصی دریافت برچسب تردد خودرو:
1- دانشجویان مقطع تحصیلی دکتری.
2- دانشجویان دارای بیماری های خاص با ارائه مدارک پزشکی معتبر.
3- دانشجویان جانباز بالای 25% با معرفی نامه از امور ایثارگران و حراست دانشگاه رازی.
4- والدین دانشجویان.

 

مدارک لازم:
1- تکمیل فرم درخواست برچسب تردد توسط دانشجو.
2- ارائه اصل و تصویر کارت شناسایی دانشجویی.
3- ارائه اصل و تصویر کارت شناسایی ملی دانشجو.
4- ارائه اصل و تصویر  کارت خودرو به نام دانشجو.
5- پرداخت مبلغ 600/000 ریال به شماره حساب 2177333702009 نزد بانک ملی به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه رازی (مختص دانشجویان مقطع تحصیلی دکتری).

 

 

اعتبار:
برچسب تردد خورو بصورت موقت و 2 مرحله ای صادر می‌گردد:
مرحله  اول از 1 مهرماه  لغایت 28 اسفند ماه.
مرحله  دوم از 15 فروردین ماه  لغایت 31 شهریور ماه.

 

نحوه دریافت:
دانشجویانی که حائز شرایط فوق می‌باشند لازم است پس از تهیه کلیه مدارک فوق، به همراه خودروی خود به واحد حفاظت فیزیکی دانشگاه جنب سلف پردیس (خواهران) مراجعه نمایند.

 

تبصره: والدین دانشجویانی که بصورت موقت نیاز به تردد در محوطه دانشگاه را دارند می توانند با تکمیل فرم تردد خودرو و ارائه اصل و تصویر کارت شناسایی ملی و کارت خودرو به واحد حفاظت فیزیکی دانشگاه جنب سلف پردیس (خواهران)، نسبت به اخذ برچسب تردد اقدام نمایند.

 

قوانین:
1- مجوز تردد صرفاً برای مالک خودرو صادر می‌گردد.
2- سرعت مجاز در سطح دانشگاه حداکثر ۲۵ کیلومتر بر ساعت می باشد.
3- صدای ضبط خودرو نباید از محدوده خودرو تجاوز نماید.
4- پارک خودرو در پارکینگ‌های سرپوشیده دانشگاه ممنوع می‌باشد.
5- مجوز تردد صرفاً برای شخص درخواست دهنده صادر شده است و سوار کردن افراد غیر ممنوع میباشد.
6- رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در محوطه دانشگاه الزامی است.
7- مجوز تردد به خودروهای شخصی که داخل آن‌ها از فاصله 3 متری مشخص نباشد، صادر نمی‌شود.
8- دانشگاه هیچ تعهدی در قبال خودرو و اموال داخل آن ندارد.

 

دریافت فرم تردد خودرو