نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرایط صدور کارت شناسایی کارکنان

شرایط صدور کارت شناسایی کارکنان


1- تابعیت جمهوری اسلامی  ایران.
2- داشتن رابطه استخدامی با دانشگاه اعم از رسمی ، پیمانی و قراردادی طبق قوانین و مقررات .

تبصره : اتباع بیگانه که با مجوز رسمی در دانشگاه با عناوین مختلف همچون کارشناس ، پیمانکار و ... مشغول بکار می باشند؛ می بایست مدارک و سوابق اقامتی و مجوزهای رسمی خود را ارائه و پس از تشکیل پرونده ، صدور کارت برای ایشان امکان پذیر خواهد بود .