نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشجویان متقاضی سفر

دانشجویان متقاضی سفر


سفر دانشجویی

  دانشجو می بایست به دانشکده محل تحصیل خود مراجعه نموده و درخواست کتبی خود را به معاونت آموزشی دانشکده ارائه نماید . پس از اعلام نظر از حراست دانشگاه لازم است دانشجو  فرم تقاضای سفر (فرم ب) را تکمیل نموده به اداره حراست سازمان مرکزی تحویل نماید .

 

 

فرم سفرهای شخصی 

دریافت فرم سفر (ب)

دانشجو  لازم است بعد از سفر  بازگشت خود را اعلام نموده و  فرم  گزار​ش  سفر را تکمیل  و به حراست  تحویل  نماید .

دریافت فرم گزارش سفر