نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

توصیه ها و هشدارهای تخلیه تلفنی

توصیه ها و هشدارهای تخلیه تلفنی


تخلیه تلفنی عبارت است از تلاشی آگاهانه از طرف دشمن با بهره گیری از غفلت یا فریب عوامل خودی، به منظور کسب اطلاعات و القای خواسته های خود از طریق برقراری ارتباط تلفنی.