نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل پرونده کلیه کارکنان دانشگاه اعم از هیات علمی و استاد مدعو

تشکیل پرونده کلیه کارکنان دانشگاه اعم از هیات علمی و استاد مدعو


کلیه کارکنان اعم از هیات علمی و اساتید مدعو و حق التدریسی در دانشگاه  لازم است جهت تشکیل پرونده، با مدارکی شامل: سه قطعه عکس، کپی شناسنامه خود و همسر از تمامی صفحات، کپی کارت ملی، کپی آخرین مدرک تحصیلی، (کپی گذرنامه از صفحه اول و صفحاتی که سفر داشته اند، ویژه اعضای هیات علمی ) به اداره حراست واقع در سازمان مرکزی مراجعه تا نسبت به استعلام آن اقدام گردد.