نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل پرونده شرکت های پیمانکاری

تشکیل پرونده شرکت های پیمانکاری


کلیه افرادی که بصورت پیمانکار  یا  مشاغل آزاد با دانشگاه قرارداد بسته  و یا همکاری دارند لازم است با در دست داشتن مدارک شامل : یک قطعه عکس  ، اصل و تصویر شناسنامه از تمامی صفحات و تصویر کارت شناسایی ملی به اداره حراست دانشگاه واقع در سازمان مرکزی مراجعه نمایند .