برگزاری چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور شهریور ماه 1396 - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور شهریور ماه 1396

برگزاری چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور شهریور ماه 1396


چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور، روز جمعه مورخه  96/06/03 با حضور 9860 داوطلب(5039 داوطلب زن و 4821 داوطلب مرد) در نوبت صبح و عصر، در هفت حوزه امتحانی در دانشگاه رازی برگزار گردید.