برگزاری آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دی ماه 1396 - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دی ماه 1396

برگزاری آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دی ماه 1396


 آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز جمعه مورخه  96/10/01 با حضور 2205 داوطلب (1391داوطلب زن و 814 داوطلب مرد) در نوبت صبح، در هفت حوزه امتحانی در دانشگاه رازی برگزار گردید.