بازدید ریاست محترم دانشگاه از طرح جاده دسترسی حراست - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ریاست محترم دانشگاه از طرح جاده دسترسی حراست

بازدید ریاست محترم دانشگاه از طرح جاده دسترسی حراست


 

ریاست محترم دانشگاه به همراه معاونت محترم اداری مالی،مدیر محترم حراست و مسئول محترم حفاظت فیزیکی دانشگاه صبح امروز (۸آبان ماه۱۳۹۶) از طرح احداث جاده دسترسی حراست، بازدید به عمل آوردند. دراین بازدید مدیر محترم حراست هدف از اجرای این طرح را افزایش ضریب امنیت وسرعت دسترسی به بخش های مختلف دانشگاه دانست.وی با اشاره به این که طرح مذکور می تواند در کاهش آسیب ها و تهدیدات های موجود دربخش های حاشیه ای دانشگاه موثر باشد از حمایت های ریاست محترم دانشگاه در این زمینه قدردانی نمودند.همچنین در این بازدید ریاست محترم دانشگاه با تاکید بر اهمیت رعایت مسائل حفاظتی از تلاش های به عمل آمده در این زمینه توسط حراست دانشگاه تقدیر نمودند.