آدرس دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی استان کرمانشاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آدرس دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی استان کرمانشاه

آدرس دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی استان کرمانشاه


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۱۱

کرمانشاه - کرمانشاه - بلوار طاق بستان ( شهید شیرودی ) نبش کوی ۱۱۵

کدپستی: ۶۷۱۴۹۴۶۳۷۵

تلفن:۳۴۲۱۶۱۷۰ - ۳۴۲۱۳۸۴۳ - ۳۴۲۱۳۸۴۳(۰۸۳) - نمابر:۳۴۲۱۶۱۷۰(۰۸۳)

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۱۳

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه -چهارراه وکیل آقا روبروی بانک ملت طبقه فوقانی شیشه بری توان کار

کدپستی: ۶۷۱۸۶۵۴۶۱۳

تلفن:۳۷۲۲۹۰۹۸ - ۳۷۲۸۶۳۹۲ - ۳۷۲۲۰۱۳۵(۰۸۳) - نمابر:۳۷۲۸۶۳۹۲(۰۸۳)

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۱۴

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه چهارراه مدرس جنب کفش بلا

کدپستی: ۶۷۱۳۷۵۳۸۵۶

تلفن:۷۲۲۰۱۱۴ - ۷۲۱۰۲۳۷ - ۷۲۱۰۲۳۶(۰۸۳) - نمابر:۷۲۲۰۱۱۴(۰۸۳)

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۱۵

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه - میدان آزادی-خیابان شهید صادقپور-ساختمان رضوان

کدپستی: ۶۷۱۴۶۱۳۱۵۵

تلفن:۳۸۲۲۷۹۶۱ - ۳۸۲۲۷۹۶۲ - ۳۸۲۲۷۹۸۱(۰۸۳) - نمابر:۳۸۲۲۷۹۶۲(۰۸۳)

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۱۶

کرمانشاه - کرمانشاه - ابتدای بلوارگلها ایستگاه دوم عدالت جنب بانک قوامین

کدپستی: ۶۷۱۵۹۱۵۷۵۷

تلفن:۳۴۲۳۷۱۰۰ - ۳۴۲۳۷۳۰۰ - ۳۴۲۳۸۲۰۰(۰۸۳) - نمابر:۳۴۲۳۸۱۰۰(۰۸۳)

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۱۷

کرمانشاه - کرمانشاه - الهیه ورودی شهرک بهداری

کدپستی: ۶۷۱۹۹۱۳۵۴۱

تلفن:۳۸۲۸۳۲۲۸ - ۳۸۲۸۳۲۲۵ - ۳۸۲۷۳۲۲۷(۰۸۳)

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۱۸

کرمانشاه - کرمانشاه - ۲۲ بهمن خیابان نوبهار چهارراه سی متری دوم ساختمان زاگرس

کدپستی: ۶۷۱۴۷۸۴۹۳۴

تلفن:۳۸۳۸۳۶۰۱ - ۳۸۳۸۳۶۰۲ - ۳۸۳۷۲۹۵۲(۰۸۳) - نمابر:۳۸۲۱۳۵۱۶(۰۸۳)

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۱۹

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه خیابان دلگشا

کدپستی: ۶۷۱۸۹۱۴۵۹۳

تلفن:۳۷۲۵۴۸۴۹ - ۳۷۲۵۳۸۳۹ - ۳۷۲۵۳۹۴۰(۰۸۳) - نمابر:۳۷۲۵۴۸۴۹(۰۸۳)

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۲۱

کرمانشاه - کرمانشاه - شهرک دولت آباد روبروی بانک تجارت بر خیابان

کدپستی: ۷۱۷۹۹۸۷۶۷۱

تلفن:۳۸۲۷۵۰۸۸(۰۸۳)

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۲۲

کرمانشاه - کرمانشاه - شهرک تعاون روبروی ایستگاه اتش نشانی نرسیده به ۴ راه رودکی

کدپستی: ۶۷۱۴۸۳۶۴۴۴

تلفن:۳۴۲۶۸۲۱۷ - ۳۴۲۶۸۲۱۹ - ۳۴۲۶۸۶۱۷(۰۸۳) - نمابر:۳۴۲۶۸۱۱۷(۰۸۳)

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۲۳

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه میدان آزادی -خیابان شهید صادقپور-جنب سرپرستی بانک قوامین

کدپستی: ۶۷۱۴۶۴۶۵۱۹

تلفن:۳۸۲۴۶۲۶۰(۰۸۳)

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۲۴

کرمانشاه - کرمانشاه - ۲۲بهمن -بلوار آل آقا (گذرنامه سابق)روبروی پمپ بنزین - خ فجر

کدپستی: ۶۷۱۴۶۷۶۵۶۹

تلفن:۳۸۳۵۴۲۷۱(۰۸۳)

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۲۵

کرمانشاه - کرمانشاه - چهار راه راهنمایی ورانندگی بسمت شهیاد

کدپستی: ۶۷۱۵۶۴۳۵۹۴

تلفن:۳۸۲۱۰۴۶۰ - ۳۸۲۱۰۴۰۲(۰۸۳)

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۲۱

کرمانشاه - اسلام آباد غرب - خیابان شهید چمران روبروی سپاه

کدپستی: ۶۷۶۱۹۷۳۱۱۵

تلفن:۴۵۲۴۱۱۰۲(۰۸۳) - نمابر:۴۵۲۴۱۱۰۲(۰۸۳)

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۲۲

کرمانشاه - پاوه - پاوه -خ امام محمدغزالی-روبروی اداره پست

کدپستی: ۶۷۹۱۹۹۳۵۷۷

تلفن:۴۶۱۲۱۶۲۰ - ۴۶۱۲۱۶۲۳(۰۸۳) - نمابر:۴۶۱۲۴۹۵۷(۰۸۳)

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۲۳

کرمانشاه - جوانرود - جوانرودمیدان فلسطین ابتدای خیابان۲۲بهمن

کدپستی: ۶۷۹۸۱۳۴۹۷۹

تلفن:۴۶۲۲۹۹۳۲(۰۸۳)

۱۷

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۲۴

کرمانشاه - روانسر - خیابان اصلی روانسر-روبروی بانک رفاه

کدپستی: ۶۷۹۶۱۴۶۸۳۳

تلفن:۶۵۲۵۵۱۱ - ۶۵۲۵۵۲۲(۰۸۳)

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۲۵

کرمانشاه - هرسین - شهرستان هرسین -میدان استقلال -خ شهید مصطفی خمینی -

کدپستی: ۶۷۳۱۶۴۳۸۹۶

تلفن:۴۵۱۲۷۵۹۸ - ۴۵۱۲۷۵۹۸ - ۴۵۱۲۷۹۴۵(۰۸۳) - نمابر:۴۵۱۲۷۵۹۸(۰۸۳)

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۴۱

کرمانشاه - سرپل ذهاب - ادرس خ راه کربلا چهارراه احمدبن اسحاق

کدپستی: ۶۷۷۱۶۱۳۷۱۹

تلفن:۲۲۲۸۴۶۳ - ۲۲۲۸۴۶۳(۰۸۳) - نمابر:۲۲۲۸۴۶۳(۰۸۳)

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۴۲

کرمانشاه - قصر شیرین - خ معلم روبه روی هتل ژوان

کدپستی: ۶۷۸۱۸۶۳۳۳۳

تلفن:۴۲۲۱۱۶۹ - ۴۲۴۲۱۱۷۰(۰۸۳)

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۷۱

کرمانشاه - کنگاور - بلوار انقلاب جنب فرمانداری روبروی مخابرات

کدپستی: ۶۷۴۱۶,۴۴۸۷۲

تلفن:۴۸۲۳۶۱۰۰(۰۸۳) - نمابر:۴۸۲۳۰۰۵۴(۰۸۳)

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۸۱

کرمانشاه - صحنه - صحنه-خ مولوی جنب ک اقاقیا۱

کدپستی: ۶۷۴۶۱۳۴۸۷۷

تلفن:۴۸۳۲۷۴۱۱(۰۸۳) - نمابر:۴۸۳۲۷۵۹۵(۰۸۳)

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۸۳

کرمانشاه - سنقر - میدان سپاه جنب اداره آموزش و پرورش ابتدای خیابان علامه طباطبایی

کدپستی: ۶۷۵۱۹۵۴۱۹۷

تلفن:۴۸۴۳۰۰۶۰(۰۸۳) - نمابر:۴۸۴۳۰۰۳۰(۰۸۳)

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۲۱۱۱

کرمانشاه - دالاهو - شهرستان دالاهو کرند غرب خ ولیعصر جنب بانک مسکن

کدپستی: ۶۷۶۶۱۶۳۵۳۵

تلفن:۴۳۷۲۵۰۰۹(۰۸۳)

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۲۱۱۲

کرمانشاه - گیلانغرب - خ شهدا

کدپستی: ۶۷۸۷۱۶۴۶۱۱

تلفن:۴۳۲۲۸۰۹۸(۰۸۳)

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۲۳۲۶

کرمانشاه - ثلاث باباجانی - تازه آباد - میدان معلم خیابان فرهنگیان جنب ترمینال قدیم

کدپستی: ۶۷۷۷۱۱۳۴۹۵

تلفن:۴۶۷۲۵۲۳۳ - ۴۶۷۲۵۲۳۳(۰۸۳) - نمابر:۴۶۷۲۵۲۳۳(۰۸۳)

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۲۳۲۸

کرمانشاه - اسلام آباد غرب - شهرستان اسلام آباد غرب -میدان امام خمینی - خیابان راه کربلا - جنب اداره مخابرات قدیم

کدپستی: ۶۷۶۱۸۱۳۷۶۷

تلفن:۴۵۲۲۸۹۱۵ - ۴۵۲۴۵۷۹۰(۰۸۳) - نمابر:۴۵۲۴۵۷۹۰(۰۸۳)

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۲۳۲۹

کرمانشاه - پاوه - بلوار امام محمد غزالی روبروی صدا و سیما

کدپستی: ۶۷۹۱۸۹۸۵۱۹

تلفن:۲۷۲۲۸۲۰۹(۰۸۳)

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۲۳۳۱

کرمانشاه - جوانرود - میدان بسیج بلوار انقلاب -جنب مسجد نور

کدپستی: ۶۷۹۸۱۸۳۶۴۶

تلفن:۴۶۲۲۱۸۸۹ - ۴۶۲۲۷۲۸۳(۰۸۳)